Lĩnh vực hoạt động
Biểu phí tư vấn
Tư vấn pháp luật
Thống kê
Trực tuyến: 3
Lượt truy cập: 019518
.:.  Vụ việc tư vấn
DỊCH VỤ LÀM SỔ ĐỎ TRỌN GÓI
Làm sổ đỏ trọn gói là một dịch vụ thế mạnh của chúng tôi, căn cứ trên các quy định pháp luật đất đai 2013 và các văn bản liên quan cũng như những kinh nghiệm lâu năm của các đội ngũ các chuyên viên, các luật sư. Chúng tôi xin hướng dẫn một cách chi tiết về hồ sơ, trình tự, thời gian của việc làm sổ đỏ để quý khách hàng tham khảo. 1- Hồ sơ xin cấp sổ đỏ: 1.1 - Trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác

-        Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận;

-        Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 (nếu có);

-        Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật (nếu có).

1.2 - Trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất:

-        Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận;

-        Trường hợp chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì nộp giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở theo quy định;

-        Trường hợp chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thì nộp giấy tờ về quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định;

-        Trường hợp chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng thì nộp một trong các giấy tờ về quyền sở hữu rừng cây quy định.

-        Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có);

-        Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ quy định tại điểm b khoản này đã có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng).

2.  Trình tự thủ tục cấp sổ đỏ:

-         Nơi nộp hồ sơ: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện (sau đây gọi là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện)

-        Thẩm quyền: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác định đủ điều kiện hay không đủ điều kiện chứng nhận quyền sở hữu tài sản và xác nhận vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

-        Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến, cơ quan quản lý về nhà ở, công trình xây dựng, cơ quan quản lý nông nghiệp có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Văn phòng đăng ký nhà đất sẽ chuẩn bị hồ sơ kèm theo trích lục bản đồ địa.

  1. Thời gian làm sổ đỏ: Theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế của thửa đất nhưng không quá năm mươi (50) ngày làm việc.  

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn đầy đủ:

CÔNG TY LUẬT TNHH PRACTICAL LAW

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Zen số 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0913.506.527; Email: luatsumaitiendung@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
0775.911.685
Quảng cáo
Tư vấn luật đất đai Sàn giao dịch Bất động sản QC 4